Welkom. Over ons. Nieuws. Leuk idee. Agenda. Contact opnemen.

© 2014 Lada Club Nederland


Welkom Welkom engels

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van de Lada Club Nederland. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Lada Club Nederland. De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De Lada Club Nederland behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. De Lada Club Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.


Het auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan de Lada Club Nederland. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Lada Club Nederland mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van de Lada Club Nederland tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Lada Club Nederland is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.


Uw vragen of opmerkingen over deze disclaimer kunt richten aan de webmaster@ladaclub.nl.